Κατηγορίες

Μυοσκελετικού Συστήματος

Μυοσκελετικού Συστήματος

Το μυοσκελετικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο προσφέρει τη δομική υποστήριξη αλλά και την εκούσια (ηθελημένη) κίνηση στο ανθρώπινο σώμα.

Τα κύρια συστατικά του είναι: σκελετικοί (γραμμωτοί) μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, χόνδροι και οστά.

Όλες αυτές οι δομές συμμετέχουν στο σχηματισμό λειτουργικών και κινητών αρθρώσεων.

Οι μυοσκελετικές διαταραχές  είναι τραυματισμοί, βλάβες ή κακώσεις  που μπορούν να συμβούν σε μία η και περισσότερες από τις παραπάνω δομές του ανθρώπινου σώματος.

Η φυσικοθεραπεία παίζει αναπόσπαστο μέρος στη διαχείριση αυτών των τραυματισμών.

Σκοπός της φυσιοθεραπείας είναι η θεραπεία και η αποκατάστασή σας, μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση που θα σας επιτρέψει να επιστρέψετε στο φυσιολογικό

επίπεδο λειτουργίας σας το συντομότερο δυνατόν και να αποφύγετε περαιτέρω τραυματισμούς.

Η φυσιοθεραπεία βοηθά στην αποκατάσταση βλαβών, τη μείωση της ακαμψίας και του πόνου, την αύξηση της κινητικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.