Κατηγορίες

Ώμος

Ώμος
Σύνδρομο πρόσκρουσης η υπακρωμιακής προστριβής
Το σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο ή υπακρωμιακή πρόσκρουση ή επώδυνο τόξο ή σύνδρομο του υπερακανθίου..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€