Σύνδρομο πρόσκρουσης η υπακρωμιακής προστριβής

Σύνδρομο πρόσκρουσης η υπακρωμιακής προστριβής

Το σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο ή υπακρωμιακή πρόσκρουση ή επώδυνο τόξο ή σύνδρομο του υπερακανθίου μυός ή ώμος του κολυμβητή ή ώμος του ρίπτη, είναι ένα κλινικό σύνδρομο που εμφανίζεται όταν οι τένοντες των μυών του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος και ελάσσων στρογγύλος), στη προσπάθεια ανύψωσης του άκρου πάνω από το επίπεδο του ώμου, προσκρούουν με το ακρώμιο στο πέρασμα τους μέσα από τον υπακρωμιακό χώρο, τον χώρο δηλαδή κάτω από το ακρώμιο και πάνω από τη κεφαλή του βραχιονίου οστού.

Αιτίες

Το σύνδρομο πρόσκρουσης μπορεί να έχει ποικιλία από άμεσες ή έμμεσες αιτιολογίες.

Οι κύριες αιτίες είναι:

 1. Ένταση (τενοντίτιδα) στον τένοντα του πετάλου των στροφέων και κυρίως του υπερακανθίου μυός.

 2. Μερική ή ολική ρήξη του τένοντα του πετάλου των στροφέων μυών.

 3. Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του υπερακανθίου.

 4. Τενοντοπάθεια του τένοντα του πετάλου των στροφέων από χρόνια υπέρχηση.

 5. Αστάθεια της άρθρωσης του ώμου.

 6. Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου της ωμογλήνης της ωμοπλάτης που αρθρώνεται με τον βραχίονα.

 7. Μη φυσιολογική μυϊκή συνεργασία στον ώμο.
 8. Διαφορετική μορφολογία ακρωμίου (τύπου III) και συνοδό αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.

Κλινική εικόνα/ φυσική εξέταση

Οι ασθενείς με “σύνδρομο πρόσκρουσης” συχνά παραπονιούνται για:

 • Πόνο του ώμου και πόνο που μπορεί να αντανακλά μέχρι τον αγκώνα.

 • Αδυναμία ή δυσκολία στις δραστηριότητες που απαιτούν κίνηση των χεριών πάνω από το κεφάλι.

 • Νυχτερινό πόνο, ξυπνάνε από τον πόνο ή δεν μπορούν να βρουν θέση ανακούφισης στον ύπνο.

 • Πιθανόν εμφανίζουν παραισθησία στον άνω βραχίονα, περιγράφουν αίσθημα “νέκρωσης” του βραχίονα   

Στην φυσική εξέταση οι ασθενείς με σύνδρομο πρόσκρουσης εμφανίζουν κυρίως απώλεια κίνησης του ώμου (ποσοτική και ποιοτική) και πόνο σε συγκεκριμένα σημεία της τροχιάς κίνησης.

Προσοχή!

Είναι πολύ σημαντικό για την σωστή διάγνωση εδώ να αποκλειστούν άλλα αίτια που μπορεί να δίνουν τα ίδια συμπτώματα, όπως παθολογικές καταστάσεις τις αυχενικής μοίρας.

Διάγνωση

Το αναλυτικό ιστορικό, η φυσική εξέταση του ασθενούς και οι κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για την διάγνωση του προβλήματος.

Το τμήμα της φυσικής εξέτασης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό δεομένου ότι σε αυτό θα βασιστεί και η περαιτέρω συντηρητική θεραπεία. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση προβλημάτων του αυχένα και του θώρακα του ασθενή, στην εξέταση της θέσεως της άρθρωσης του ώμου και της λειτουργίας των μυών που συγκρατούν τόσο το βραχιόνιο οστό όσο και την ωμοπλάτη. Μια μεγάλη γκάμα από δοκιμασίες εφαρμόζονται για να ανιχνεύσουν τον τύπο του συνδρόμου, τους ιστούς που πλήττονται και την πιθανή φθορά τους (πχ ρήξη των μυών του στροφικού πετάλου).

Θεραπεία

Η θεραπεία της πάθησης εξαρτάται κυρίως από την ένταση των συμπτωμάτων, την έκταση της βλάβης, τη συχνότητα υποτροπών των ενοχλημάτων, την ηλικία του ασθενούς και τις απαιτήσεις που έχει ο κάθε ασθενής από τον πάσχοντα ώμο.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση του ΣΥΠ λόγω της συνεχούς εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου.

Ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πλάνο συνήθως περιλαμβάνει:

 

• Αξιολόγηση και θεραπεία των αρθρώσεων του ώμου, της ωμοπλάτης, της αυχενικής – θωρακικής μοίρας. Έμφαση δίδεται στην βελτίωση της κινητικότητας των παραπάνω αρθρώσεων μέσω διαφόρων τεχνικών manual therapy.

• Ενδυνάμωση των μυών που βοηθούν στη διόρθωση της θέσης του ώμου όπως και των μυών που σταθεροποιούν την ωμοπλάτη. Η βελτίωση της λειτουργίας των μυών βοηθά εμβιομηχανικά την άρθρωση στην διατήρηση ¨του απαραίτητου χώρου¨στην υπακρωμιακή περιοχή.

• Εργονομική εκπαίδευση του ασθενή έτσι ώστε να αποφευχθούν οι θέσεις – κινήσεις που οδηγούν μακροπρόθεσμα στην εμφάνιση προβλημάτων στην περιοχή των ώμων και της σπονδυλικής στήλης.

 

Ποσότητα:
Ask Product Question
* Το Όνομα σας:
* Email:
Σχόλιο:
Ολοκλήρωση